Lesley Koet, verpleegkundig specialist, Albert Schweitzer ziekenhuis

Lesley Koet
verpleegkundig specialist Chirurgie

“Ik heb het altijd fijn gevonden om te zorgen. Op jonge leeftijd al hielp ik thuis graag mee. Dat zit in me. Het geeft me voldoening om een ander te kunnen helpen, iets te kunnen betekenen. Zo ervaar ik dat ook wanneer ik met patiënten werk. Hoe kan ik ervoor zorgen dat iets wat vervelend is, zo min mogelijk vervelend verloopt voor de betrokkene? Allereerst doe je dat door rekening te houden met wie je voor je hebt. Iedere patiënt is anders, heeft een andere achtergrond, eigen normen en waarden, zorgen en angsten.

“Werkend als verpleegkundige merkte ik dat ik graag méér wilde. Natuurlijk kun je je patiënt oprechte aandacht en warme zorg geven, maar je kan niet echt meebeslissen over de vraag waar iemand het beste mee geholpen is. Daarom ben ik gaan doorleren tot verpleegkundig specialist. In die rol heb ik nu meer bevoegdheden om zelf te kunnen behandelen, terwijl ik mijn verpleegkundige kennis nog altijd meeneem bij alles wat ik doe.

Iedere patiënt heeft een andere achtergrond, eigen normen en waarden, zorgen en angsten.

Van Albert Schweitzer wist ik tot voor kort alleen dat hij dokter in Afrika was. Nu ik meer over hem gelezen heb, begrijp ik dat hij zijn hele leven heeft gewijd aan zijn idealen en zijn patiënten. Hij moest het doen met weinig middelen en zonder op anderen te kunnen terugvallen, maar deed het wel met hoofd, hart en ziel. Dat voorbeeld wil ik volgen én doorgeven.

Goede zorg staat of valt met samenwerking. Een beperking die Albert Schweitzer niet had, maar wij nu wel, is dat je als zorgverlener in het hedendaagse zorgstelsel één poppetje bent in een groot systeem van kwaliteit, veiligheid, protocollen, registreren, opleiden, enzovoort. We bereiken alleen het beste voor de patiënt als we er allemaal op dezelfde manier naar kijken. Ik hoop mijn collega’s in het Albert Schweitzer ziekenhuis en anderen in de zorg mede te inspireren om met hoofd, hart en ziel het beste uit zichzelf te willen halen.”